Wat is AdBlue?
AdBlue is een eenvoudig te gebruiken, hoogwaardige ureumoplossing.

AdBlue is een gedeponeerd handelsmerk voor AUS32, ofwel 32,5% waterhoudende ureumoplossing, en wordt in het SCR-systeem toegepast om de uitstoot van stikstofoxiden uit de uitlaat van zware dieselvoertuigen te verminderen. AdBlue is een heldere, niet giftige en veilige hoogzuivere ureumoplossing van 32,5% in gedemineraliseerd water. Het is niet explosief, niet ontvlambaar en niet schadelijk voor het milieu. AdBlue behoort tot de categorie vervoerbare vloeistoffen met een minimaal risico. Het is geen brandstof of brandstofadditief en moet worden gebruikt in een aparte speciale tank in zware voertuigen. Navullen geschiedt op een vergelijkbare manier als het tanken van diesel. Mocht u AdBlue op uw handen morsen, dan kan dit eenvoudig met water worden afgespoeld.

Hoeveel AdBlue heb ik nodig?
Het gemiddelde verbruik van AdBlue is over het algemeen 5% van het dieselverbruik. U hoeft dus minder vaak AdBlue dan diesel te tanken. U zult per 100 liter diesel ongeveer 5 liter AdBlue verbruiken.

Hoe moet ik AdBlue bewaren?
AdBlue is gedurende een periode van 1 jaar houdbaar, indien juist opgeslagen (niet blootstellen aan direct zonlicht). Het moet worden beschermd tegen te hoge of te lage temperaturen. Het vriespunt is -11 graden Celsius. AdBlue behoudt zijn oorspronkelijke kwaliteit na ontdooiing. Het moet in een afgesloten verpakking en in een goed geventileerde opslagruimte worden bewaard.

Waarom zou ik voor SCR met AdBlue kiezen boven andere technologieën?
AdBlue vormt in combinatie met SCR een brandstofbesparende oplossing met een beperkte CO-uitstoot vergeleken met de oplossingen van concurrenten. Alle belangrijke Europese en Noord-Amerikaanse vrachtwagenfabrikanten bieden momenteel met SCR uitgeruste modellen aan. De toekomstige Euro VI-emissienorm is dusdanig dat de vraag naar deze technologie in Europa hierdoor zal toenemen. Waarom moet AdBlue van hoge kwaliteit zijn? Verschillende factoren kunnen de kwaliteit van AdBlue beïnvloeden. Ter voorkoming van vervuiling is het essentieel dat er geen vreemde stoffen met de oplossing in contact komen. Het gebruik van vervuilde AdBlue kan leiden tot hoge kosten als bijvoorbeeld de katalysator vervangen moet worden. Het handelsmerk AdBlue is momenteel in handen van de Duitse brancheorganisatie voor de automobielindustrie (VDA), die waarborgt dat de kwaliteitsnormen worden gehandhaafd in overeenstemming met de ISO 22241-specificaties. Zorg ervoor dat u voor zware voertuigen alleen een reagens koopt dat de naam AdBlue met het geregistreerde handelsmerk (®) op het etiket draagt.